Ev Bağlamında Sesli Kullanıcı Arayüzü için Kullanım Senaryolarının ve Ürün Değerlendirme Boyutlarının Belirlenmesi

ARÇELİK A.Ş. - Endüstriyel Tasarım Birimi | 2018

Çalışmanın amacı, ev ortamında sesli kullanıcı arayüzleri için olası kullanım senaryolarını belirlemektir. Bu kapsamda, kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentilerini temel alan, ev ortamı için olası bağlanabilirlik kullanım senaryoları keşfedilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca, bu tür cihazlar için ürün değerlendirme boyutlarını anlamak amacıyla, kullanıcıların Amazon Echo ve Google gibi mevcut sesli ev asistanlarını nasıl algıladıkları da araştırmıştır. Çalışma, sesli arayüzler ile ilgili güncel yaklaşımlar, teknolojiler, ürünler ve kullanıcı araştırma yöntemleri hakkında bir alanyazı taramasını; ev ortamında çok aşamalı bir bağlamsal incelemeyi; ve çevrimiçi bir anket çalışmasını içermiştir. Çalışmanın sonucunda, sesli arayüzler için olası ev içi roller ve bu rollerin uygulandığı kullanım senaryolar belirlenmiştir.

Tasarıma güven ve akıllı ürünlerin uzun vadeli kabulü için bir çerçeve: Vitra V-Care Akıllı Tuvalet Örneği

Vitra İnovasyon Merkezi- Yüksek Lisans Öğrencisi Meriç Dağlı ile Teknotez Projesi | 2017

Bu çalışma, akıllı ürünlerin uzun vadeli kullanıcı kabulünü sağlamak için tasarımda güven olgusuna ilişkin bir çerçeve geliştirmeyi amaçladı. Çalışma kapsamında uzun süreli kullanıcı deneyimini gözlemlemek için vaka olarak Vitra V-Care Akıllı Klozet seçilmiştir. Çalışma sonuçları, akıllı tuvalete yönelik kullanıcı değerlendirmelerini, akıllı tuvalet etkileşimine güvenin boyutlarını ve bu ürün için kullanıcı kabulünün uzun vadede değerlendirmesini içerdi.

Bulaşık Makinesi Sepet Tasarımları için bir Yol Haritası Geliştirilmesi

BSH Ev Aletleri | 2015

Bu çalışmada bulaşık makinesi sepet tasarımları için bir yol haritası geliştirmesi amaçlanmıştır. Yol haritası, gelecekteki tasarımlar için kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini temel alan tasarım problemlerini ve bunlara yönelik önerileri içermiştir. Çalışma kapsamında, bulaşık makinesi kullanıcılarının deneyimlerini anlamak ve gözlemlemek için kültür sondaları ile desteklenmiş derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma projesinin sonuçlarını paylaşmak için bir bilgi sistemi geliştirilmiştir.