Mayın Tarama Cihazının Biyomekanik ve Bilişsel Analizleri

Türk Silahlı Kuvvetleri [Proje ortağı: TÜBİTAK MAM] | 2004

Milli Savunma Bakanlığı için TÜBİTAK-MAM üzerinden HES Elektronik tarafından geliştirilen kara mayın tarama prototipi, fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve arayüzün geliştirilmesi amacıyla değerlendirilerek iyileştirme sağlayan öneriler sunulmuştur. İlk aşamada ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile ortak çalışılarak cihazın biyomekanik ve ergonomik analizi yapılmıştır. Bu amaçla cihaz prototipinin kullanıcılar ile birlikte denendiği gerçek ortam testlerine ek olarak, ürün Anthropos Ergomax,bilgisayar destekli ergonomik analiz yazılımı yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde arayüz ekranının mayın tarama hareketi sırasında ne ölçüde görülebildiği, kontrol elemanlarının elle kurduğu ilişki ve arayüzün getirdiği bilişsel yük ve problemler tespit edilmiş, arayüz hem fiziksel hem de bilişsel açıdan ele alınarak geliştirilmiştir.