UTEST, 2003 yılında Prof. Dr. Çiğdem Erbuğ önderliğinde, Türkiye'deki ilk kurum dışı kullanılabilirlik laboratuvarı olarak kurulmuştur. Birim, kuruluşundan bu yana, Türkiye'de Ürün Kullanılabilirliği ve Kullanıcı Odaklı Tasarım çalışmalarının gelişmesine katkı sağlayan öncü kuruluşlardan biri olmuştur. Birimin temel amaçları arasında teoriye ve pratiğe yönelik özgün yaklaşımlar ve yöntemler üretmek, güncel bilgiyi uygulanabilir hale getirmek, yeni araştırmacılar yetiştirerek eğitime katkıda bulunmak ve ilgili konularda Türkiye tüketici ve üreticisini bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek sayılabilir.

Our Services

Kullanıcı Odaklı Tasarım Araştırması Servisleri

Kullanıcı Odaklı Tasarım, geliştirilen ürünün kullanıcı değerleri ve gereksinimleri doğrultusunda, kullanıcı özelliklerine uygun biçimlendirilmesini hedef alan tasarım anlayışıdır.  UTEST bu anlayışı benimseyerek üretici ve ilgili alan uzmanları ile işbirliği içinde çalışır, gerekli testleri, araştırmaları ve danışmanlık hizmetlerini sunar. Uzman analizleri, kullanıcı çalışmaları, saha gözlemleri, model/prototipler üzerinden yapılan kullanım testleri ve değerlendirmelerle üreticiye geri bildirim sağlar. Ürün kullanımında karşılaşılabilecek problemleri erken aşamalarda tespit edilip gerçekçi çözümler geliştirilerek ürünün büyük ölçüde kullanılabilirlik sorunlarından arındırılmış ve iyileştirilmiş olarak üretime girebilmesini hedefler.

 

UTEST bu amaçla, uzun soluklu işbirliği projeleri kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu işbirliği uzun vadede firmaların kullanıcının gerçek gereksinimlerine daha duyarlı, tasarım sürecinde kullanıcıyı esas çıkış noktası olarak kabul eden bir tasarım anlayışı geliştirmelerini de sağlayacaktır.

 

Seçilen araştırma yöntemi, ürün gamına, kullanım koşullarının ürün kullanımına olan etkisine, sektör özelliklerine ve üreticinin hedeflerine göre değişkenlik gösterir. UTEST, tasarım problemini proje özelinde ele alarak özgün çözümler geliştirmeyi hedefler. Çok sayıda yöntem uygulanarak probleme farklı açılardan yaklaşılır ve sonuç olarak firmanın uzun vadede kullanabileceği bilgi üretilir.

 


Son Güncelleme:
01/04/2022 - 15:35