Otomotiv Ergonomisi ve Kullanılabilirliği Laboratuvarı Kurulumu

Devlet Planlama Teşkilatı Destekli | 2007 - 2008

Proje, otomotiv endüstrisi için tasarım ve kullanıcı araştırmaları yürütmeye uygun teknik ve metodolojik altyapının kurulması amacıyla yürütülmüştür. Ana amaç, güncel metod ve bilgi birikiminin oluşturulması ve Türk Otomotiv Endüstrisini ürün geliştirme sürecinde desteklemektir. Bir diğer amaç ise, bu alanda akademik çalışmalar yürütmek ve otomotiv endüstrinin ihtiyaç duyduğu araştırmacıları yetiştirmektir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi CAD-CAM Robotik Merkezi'ne bağlı bir alt birim olarak kurulan UTEST Otomotiv Laboratuvarı, otomotiv endüstrisini geniş kapsamlı araştırma projeleri ile destekleyebilecek güncel ve yeterli donanıma sahiptir. Kuruluşundan bu yana çok sayıda araştırma projesinde endüstri ile işbirliği yapmıştır.

Ürün Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin Geliştirilmesi

Avrupa Birliği Bilgi Köprüleri 6. Çerçeve “Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Projesi” | 2002 - 2004

Türk Üreticisi ve tüketicisinin elektrikli ev aletleri kullanımı sırasında meydana gelen kazalar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez bir bilgi bankası oluşturma çalışması yapılmıştır. Türkiye’de kazalara ilişkin bir bilgi bankası bulunmadığı için, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Kanada ve Avustralya’daki kaza bilgileri derlenerek tasnif edilmiş ve analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, UTEST Elektrikli Ev Aletleri Kaynaklı Kazalar Veri Bankası oluşturularak bir araya getirilmiş, rapor ve interaktif CD olarak Türk Sanayii ve tüketicilerin bilgisine sunulmuştur.Aynı projenin devamı olarak UTEST, Türkiye’de tüketicinin korunması alanında yapılan çalışmaları takip etmek, laboratuvar imkanlarını tüketici derneklerine tanıtmak ve tüketicilerin haklarını bilmeleri, ev kazaları hakkında bilgilenmeleri için ilk adımları atmak amacıyla UTEST-Tüketici Dernekleri Ortak Çalıştayı düzenlemiştir.

Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Ölçüm Laboratuvarı Kurulumu

Devlet Planlama Teşkilatı destekli | 2002 - 2003

Projede “Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Ölçüm Testlerinin” nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biltir Merkezi bünyesinde yapılmasına yönelik teknik ve bilimsel altyapının oluşturularak ŪTEST kurulmuştur. Projenin amaçları aşağıda sıralanmıştır.

  • “Ürün sorumluluğu” ve “ürüne yönelik kazalara” ilişkin bilgi bankası oluşturmak;
  • Ürün güvenliği ve kullanılabilirliği konusunda laboratuvar ortamında yapılacak araştırmalar için teknik ve yöntemsel alt yapıyı oluşturmak;
  • Endüstri kuruluşlarına test olanakları sağlamak;
  • Akademik araştırmalar yürütmek.

Proje kapsamında oluşturulan ŪTEST Ürün Kullanımı ve Test Birimi ürün-kullanıcı etkileşiminin var olduğu her ürün ve sistemde kullanılabilirlik testlerini yürütebilecek yetkinlikte donanıma sahiptir.