Kullanıcı İçgörüsü Edinme Sürecinin Ar-Ge Sürecine Entegrasyonuna Yönelik Prosedür ve Yöntem Önerileri

ARÇELİK, Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2017

Çalışma, kullanıcı içgörüsü edinme sürecinin Ar-Ge süreçlerine entegrasyonu konusunda bir prosedür geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu prosedür kapsamında, kullanıcı içgörülerinin tasarım alternatiflerinin seçiminde karar almayı nasıl destekleyebileceğine ilişkin rehberlik sağlanması da amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda bir prosedür önerilmiş ve kullanıcı içgörülerinin üretilmesi için yöntem seçimi adımları tanıtılmıştır.

Halk Otobüsleri için Kullanıcı Gereksinimleri Analizi ve Kokpit Tasarımı

SANTEZ Projesi, TÜBİTAK destekli | 2006 - 2009

Proje temel olarak otomotiv tasarımı çalışmalarına katkı sağlayacak bilgi birikimi ve tecrübenin oluşturulması için Türk Otomotiv Endüstrisi ile üniversite arasında bir işbirliği kurma amacıyla yürütülmüştür. Projenin ilk aşamasında, literatür taramasıyla beraber referans kaynak ve standartların toplanarak otomotiv tasarımı için bir kılavuz doküman oluşturulmuştur. Daha sonra TEMSA otobüs modeli rakip firma ürünleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın ardından sürücü ve yolcu gereksinimlerinin gözlemlendiği ve otobüs kullanımına etki eden koşulların saptandığı gerçek koşullarda kullanım araştırması yürütülmüştür. Daha sonraki aşamada, laboratuvar ortamında yapılan kullanıcı testleriyle kullanıcı gereksinimleri ve kullanımla ilişkili tasarım problemleri derlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları literatür taramasına dayalı çıkarımlarla sentezlenmiş ve üretilecek sürücü kabini için tasarım kriterleri belirlenmiştir. Tasarım modelinin üretilmesinin ardından model, tanımlanan tasarım kriterlerine dayalı olarak uzman analizi ve ergonomi yazılımı ile değerlendirilmiştir. Bu analizlere dayalı öneriler, üretici firma tarafından prototip üretiminde uygulanmıştır. Son aşamada, sürücü mahalli ve kokpit tasarımı, prototip üzerinde göz izleme çalışması ve kullanıcı mülakatlarıyla değerlendirilmiş ve üreticiye tasarım önerileri sunulmuştur. Süreç boyunca iki doktora ve bir yüksek lisans çalışması yürütülerek tez çalışmalarına katkı sağlanmıştır.