Kavramsal püskürtme sistemi tasarımlarının değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2012

Çalışmada, bulaşık makinesi püskürtme sistemine ilişkin dört farklı kavramsal tasarım önceki çalışmalarda belirtilen memnuniyet kriterlerine dayanarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kavramsal tasarımların iyileştirilmesine yönelik öneriler yapılmış, yeni tasarımlar için dikkate alınabilecek konulara ilişkin yönlendirmelerde bulunulmuştur.

Yeni Geliştirilen Bulaşık Makinalarının Saha Testi Yöntemiyle, Kullanıcı Kabulü Açısından Değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2010

Çalışmanın amacı, firma tarafından geliştirilen üç yeni bulaşık makinesi tasarımının katılımcılar tarafından ne derece gerekli bulunduğu, ne ölçüde algılandığı ve benimsendiğinin saptanmasıdır. Çalışma, katılımcıların bulaşık yıkama ile ilgili alışkanlıklarının analizi ile başlamış, kaygılarına ve beklentilerine odaklanılmış, sekiz haftalık kullanımda adaptasyon ve kullanım incelenmiş ve tüm bunların analizi ile de olası tasarım kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü gerçek kullanım ortamı dışında 103 katılımcıyla bulaşık makinesinde kullanıcı önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen anket çalışması yürütülmüştür.

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi Değişikliklerinin İncelenmesi

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2010

Bu çalışmada, yeni yükleme sistemi prototipi, daha önceki sistemler ile birlikte laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Çalışma 30 kişi ile gerçekleştirilmiş, daha önceki çalışmalarda elde edilen ölçütler çerçevesinde başarı ölçeği değerlendirmesi uygulanmıştır. Odaklanılan kavramlar açısından prototipin göreceli başarısı ölçülmüştür.

‘Techtouch’ Bulaşık Makinası için Analiz, Tasarım ve Modelleme – Otomatik Seçim Sürecinin Kullanıcıya Aktarılması

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2006

Arçelik 62191 – ‘Techtouch’ Bulaşık Makinasının ürün geliştirme sürecinin erken safhalarında, arayüz taslakları üzerine hızlı bir uzman analizinin ardından tasarımın beraber gözden geçirildiği bir proje yürütülmüştür. Arayüzü konvansiyonel arayüzlerden ayıran en önemli özellik bulaşık makinasının otomatik program seçimi yapması ve bu sürecin kısıtlı bir alfanümerik gösterge alanı kullanılarak kullanıcıya aktarılması gereksinimidir. Çalışmanın ilk aşamasında temel tasarım kararları incelenerek karar verilmesi gereken arayüz detayları saptanmıştır ve seçim süreci boyunca hangi bilgileri kullanıcıya vermesi gerektiği konusunda firma ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonunda otomatik seçim sürecinin aktarılma şekli ve yapılması gereken donanım değişikliklerine göre farklılaşan üç kademede toplam beş arayüz önerisi yapılmıştır. Kullanılabilirlik açısından önemli artıları olan ancak mevcut teknik altyapıya uygun olmayan önerilerle, eldeki donanımın en iyi şekilde kullanılmaya çalışıldığı öneriler arasında yapılan değerlendirmeyle bir öneri grubu seçilerek Arçelik tarafından uygulamaya geçilmiştir. Detaylandırılan öneri daha sonra tekrar gözden geçirilerek saha çalışmasına hazır hale getirilmiştir.

‘Tek Tuş’ Kavramına Uygun Alternatif Bulaşık Makinası Arayüzlerinin Algoritmalarının Geliştirilmesi, Tasarlanması ve Modellenmesi

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2005

Firma hedefleri çerçevesinde kontrolü ‘tek tuş’ olarak tanımlanabilecek bulaşık makinesi modeli için arayüz önerileri oluşturulması talep edilen çalışmada, üst segment için farklı ek işlevlere sahip bir ekranlı model ve alt segmentte konumlandırılacak, işlevsel açıdan sade bir ekransız model geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlk aşamada, farklı ‘tek tuş’ kavramlarının tanımı ve analizi yapılmış, iki modelde de işlevsel yapıya ilişkin gereksinimler belirlenmiştir. Bu aşamada piyasada var olan Arçelik bulaşık makinesi kullanıcı arayüzlerinin akış diyagramları incelenerek ürün gamında tutarlılık dikkate alınmıştır. Daha sonra bu temel üzerinden iş analizi yöntemiyle alternatifler oluşturulmuş ve bir ekranlı ve dört ekransız model en ince ayrıntısına kadar geliştirilerek bilgisayar ortamında prototiplenmiştir.