Midibüslerde Algılanan Değerler

TEMSA A.Ş | 2008

Bu çalışmanın amacı, algılanan kalite değişkenleri ve ürün bileşenleri arasındaki ilişkilerini ve kullanıcı değerlendirme kriterleri tanımlamak ve midibüs iç ve dış tasarım sırasında firmaya yol gösterecek genel tasarım kurallarını ortaya çıkarmak ve tanımlamaktır. Bu çalışmada birbirini tamamlayan iki yöntem çalışmada kullanılmıştır. İlk aşamada, midibüs sürücü ve yolcu incelemelerine dayalı karşılaştırmalı bir laboratuvar çalışması ile iki rakip firmanın modelleri değerlendirilmiştir. Bu şekilde, algılanan kalitede baskın olan özellikler ve kullanıcı tercihlerini etkileyen ana ürün bileşenleri sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada tasarım sürecine entegre edilecek şekilde, tasarımcılar için, bulguları ve ilişkileri temsil edecek bir bilgi sisteminin geliştirilmiştir. Çalışma sonunda, ürün bileşenleri ve algılanan değerler arasındaki karmaşık ilişkiler, net görseller ve sunum biçimi ile gösterilmiştir.

Şehir Otobüsleri için Kullanıcı İhtiyaçları Analizi ve Problem Tanımlama

TEMSA A.Ş. | 2007

Araştırmada TEMSA tarafından üretilmekte olan otobüs modeli rakip ürünlerle birlikte incelenerek alanda var olan tasarım, ergonomi ve kullanılabilirlik konularını esas alan bir arama çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ilk olarak TEMSA tarafından belirlenen otobüs modellerinin karşılaştırılması ve iki rakip ürünle beraber firma ürününün temel antropometri, görülebilirlik, erişilebilirlik, kontrol paneli yerleşimi ve iniş-biniş açısından incelendi. Daha sonraki aşamada Adana’da hizmet veren özel halk otobüslerinde doğrudan gözlem ve mülakat çalışmaları yapıldı. Üç halk otobüsü kooperatifinde yürütülen saha çalışmasında bir çok sürücüyle görüşüldü. Görüşmelerde sürücülerin beklentileri, Metropol’le ilişkin izlenimler, otobüs seferlerinin nasıl düzenlendiği, çevresel ve işe ilişkin faktörlerin neler olduğu üzerinde durulduğu gibi kontrol panelinin yerleşimi ve sürüş ergonomisiyle ilgili somut bilgilere de ulaşıldı. Bilgi informal gözlemler, foto dökümantasyon, sürücüler ve kooperatif başkanlarıyla yapılan görüşmelerle ve kooperatiflerde yapılan kullanıcı odaklı uygulamalarla toplandı. Bu aşamada bazı halk otobüslerine kameralar yerleştirilerek bir gün boyunca sürücü ve yolcu aktiviteleri gözlendi. Adana çalışmasında ipuçlarına ulaşılan problem alanlarının geçerliliğinin doğrulanması ve sürücüler gözünde nasıl önceliklendirildiğinin saptanması için Ankara’da farklı koşullarda çalışan sürücülerle yaygın anket çalışması yapıldı. Anket çalışmasının sonuçlarına göre problem alanları şekillendi ve kapsamlarına karar verildi. Son aşamada ürüne, sisteme ve kalite algısına ilişkin problem alanları örneklerle ayrıntılı şekilde ele alındı, çözüme ulaşılmasını sağlayacak çalışma yöntemleri üzerinde ön çalışmalar yapıldı. Varılan sonuçlar TEMSA ArGe’yle yapılan toplantı ve görüşmelerde ele alınarak gelecekte ele alınmasında yarar görülen öncelikli konular belirlendi ve proje önerileri geliştirildi.

Minivan Kabin Tasarımında Algılanan Kalite ve Konfor

TOFAŞ 2007

Proje, yakın gelecekte geliştirilmesi düşünülen, ‘minivan’ araç iç tasarımlarını katma-değer artışı sağlayacak bulgularla desteklemeyi hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda literatürde farklı şekillerde tartışılan, ‘algılanan kalite’ kavramı ötesine geçilerek ‘algılanan değerler’ kavramı çalışmaya model oluşturacak şekilde geliştirildi.İlk olarak kullanıcıların satın alma sırasında hangi bileşenleri ne tip inceleme davranışlarıyla değerlendirmeye çalıştıklarına odaklanılmış ve farklı araç modellerinin kullanıcılar tarafından nasıl incelendiği ve değerlendirme kriterleri 3 farklı satış noktasında yerleştirilen kameralar ve mülakatlarla incelenmiştir.Daha sonra araç rakip firmalara ait iki araçla birlikte laboratuvarda kullanıcıların katılımıyla değerlendirilerek hangi değerlerin ve bileşenlerin öne çıktığı üzerinde durulmuştur. Tamamlayıcı olarak ‘göz izleme yöntemiyle’ katılımcıların 2 boyutlu görsel malzemeyi inceleme biçimleri daha derinlemesine araştırılmıştır.Önceki aşamalarda kalite – malzeme ve tasarım özellikleri arasında saptanan ilişkiler deneysel çalışmalarla ayrıntılı olarak incelenmiş ve doğrulanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde tasarıma girdi sağlaması için somut önerilerden çok tasarım prensipleri üzerinde durulmuştur.