ODTÜ/BİLTİR-UTEST, ürün tasarımı sürecinde kullanıcı değerlerini ve ihtiyaçlarını temel alan bilgi, yöntem ve araçların geliştirildiği, üniversite bünyesinde kurulmuş kar amacı taşımayan bir araştırma laboratuvarıdır. Birimde ürün tasarımı çalışmalarına destek vermek ve akademik bilgi üretmek amaçlı kullanıcı odaklı tasarım araştırmaları gerçekleştirilmektedir.