Üroflometre Medi̇kal Ürünü Kullanıcı Kabulü Çalışması

ORUBA Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ | 2015

Bu çalışmada ORUBA Medikal Teknolojileri tarafından geliştirilen üroflometre medikal ürününün kullanıcı kabulünü değerlendiren bir kullanıcı araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan yazında yer alan kullanıcı kabulü teorilerine dayanarak hazırlanan kapalı ve açık uçlu sorular içeren anket araştırmacılarımız tarafından 80 katılımcı ile birebir görüşme yoluyla uygulanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda ürünün kullanımına yönelik kullanıcı profilleri belirlenmiş ve profiller temel alınarak sistem kabulünün artırılmasına yönelik tasarım önerileri sunulmuştur.

Ürodinami Simülasyon Sistemi Kullanılabilirlik Testleri

ORUBA Medi̇kal Teknoloji̇leri̇ | 2014

Bu çalışmada ürodinami eğitimi için geliştirilen “Ürodinami Medikal Simülasyon Sistemi”nin öğretme ve öğrenme süreçlerinde ne kadar kullanışlı olduğunun ve sistemin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada hastane ortamında ziyaret edilen kullanıcılardan teknolojiye yaklaşım ölçeğini doldurmaları istenmiştir. İkinci aşamada sistem, kullanıcılar tarafından belirlenen senaryolar kapsamında denenmiş ve değerlendirilmiştir. Son aşamada da tüm deneyim, sistem kabul ölçeği yoluyla değerlendirilmiş ve değerlendirmelerin nedenleri sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda sistem tasarımını iyileştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur

Yeni Geliştirilen Bulaşık Makinalarının Saha Testi Yöntemiyle, Kullanıcı Kabulü Açısından Değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2010

Çalışmanın amacı, firma tarafından geliştirilen üç yeni bulaşık makinesi tasarımının katılımcılar tarafından ne derece gerekli bulunduğu, ne ölçüde algılandığı ve benimsendiğinin saptanmasıdır. Çalışma, katılımcıların bulaşık yıkama ile ilgili alışkanlıklarının analizi ile başlamış, kaygılarına ve beklentilerine odaklanılmış, sekiz haftalık kullanımda adaptasyon ve kullanım incelenmiş ve tüm bunların analizi ile de olası tasarım kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü gerçek kullanım ortamı dışında 103 katılımcıyla bulaşık makinesinde kullanıcı önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen anket çalışması yürütülmüştür.

'Techtouch' Bulaşık Makinasının Saha Testi Yöntemiyle, Kullanıcı Kabulü, Kullanışlılık ve Kullanım Kolaylığı Açısından Değerlendirilmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2007

Daha önceden tasarım ve uygulama aşamasında işbirliği yapılan Techtouch bulaşık makinası prototiplerinin gerçek kullanım şartlarında değerlendirilmesi için bir saha çalışması yürütülmüş ve arayüz, bulaşık yerleşimi, kullanışlılık, teknoloji kabulü, güven, algılanan değerler gibi kavramların incelenmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen prototip, yirmi kullanıcı tarafından bir buçuk ay süreyle kullanılmış ve ev ziyaretleri, günlükler ve telefon görüşmeleri gibi tekniklerle kullanım gözlemlenmiştir. Sonraki aşamada saha çalışmasında kullanımla ilgili doğrudan gözlenemeyen bazı noktalar on kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen laboratuvar çalışmasında irdelenmiştir. Böylece yapılan tasarım değişikliklerinin ne ölçüde amacına ulaştığı kontrol edilmiş ve kullanıcıların farkında olmadığı için rapor edemediği ya da sorun olarak görmediği kullanım problemleri de ortaya çıkarılmıştır. Son olarak tüm çalışma boyunca farklı tekniklerle sorgulanmaya çalışılan kullanıcı beklentileri, kullanım alışkanlıkları, edinilen izlenimler ve tatmin seviyesi doğrultusunda arayüz, kullanım kılavuzu, satış sırasında sunulan tanıtıcı dokümanlar, hem kullanılabilirlik hem duyulan güven açısından ele alınarak öneriler geliştirilmiştir.