Çamaşır Makinesi Arayüz Değerlendirmesi ve Tasarım Önerileri Geliştirme

ARÇELİK A.Ş. Istanbul - Tuzla Çamaşır Makinesi İşletmesi | 2010

Arçelik “Energy Free” çamaşır makinesi arayüzü, uzman analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve kullanılabilirlik problemleri, tutarlılık, geribildirim ve kullanıcıların enerji tasarrufuna ilişkin zihinsel modellerine uygunluk açısından gruplanmıştır.Alfanumerik ekranlı bulaşık makinesi arayüzü, kullanılabilirlik problemlerine çözüm geliştirilmesi amacıyla uzman analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tasarım önerileri bilgisayar tabanlı animasyon ve görsellerle firmaya sunulmuştur. 

Bulaşık Makinesi Arayüz Değerlendirmesi ve Tasarım Önerisi Geliştirme

ARÇELİK A.Ş. Ankara - Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2008

Alfanumerik ekranlı bulaşık makinesi arayüzü, kullanılabilirlik problemlerine çözüm geliştirilmesi amacıyla uzman analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tasarım önerileri bilgisayar tabanlı animasyon ve görsellerle firmaya sunulmuştur.

Kurutma Makinası Arayüzünün Uzman Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Karşılaştırmalı Analizi, LCD ve Algoritma Tasarımı

ARÇELİK A.Ş. Tuzla – İstanbul, Çamaşır Makinası İşletmesi | 2007

Beko kurutma makinası arayüzü uzman analizi ve ek yöntemlerle ele alınarak kullanılabilirlik açısından sorun yaratabilecek tasarım kararları belirlenmiş, var olan arayüz hem yazılım-ekran tasarımı açısından hem de fiziksel açıdan ele alınmıştır. Çalışma, incelenen ürünün yanında iki referans rakip arayüz ve ek olarak ekransız arayüze sahip BEKO kurutma makinası arayüzünün karşılaştırmalı analizinden oluşmuştur. Arayüzlerin güçlü ve zayıf yönleri, bilginin daha sonraki çalışmalarda kullanımı için önem düzeyleri belirlenerek detaylı şekilde raporlanmıştır.Ayrıca, beraber kullanılması düşünülen ‘Martı’ Çamaşır Makinası arayüzüyle görsel ve bilişsel uyum, tasarım önerilerine yön veren bir kıstas olarak dikkate alınmıştır. Analizler ışığında şekillendirilen tasarım önerileri, üründe uygulanacak değişiklikler açısından en basitten en kapsamlıya doğru gruplanarak sunulmuştur. Patent: “Bir ev cihazı” başlıklı etkileşim – arayüz mantığı, uluslararası patentin geliştirilmesi – fikri hakları, 2006-G-183475 giriş numarası, D06F39/00, A47L15/42 tasnif sınıf numarası, 2007 (ticari sahibi Arçelik A.Ş.)

Fırın Arayüzü için Uzman Analizi, Bilişsel Gözden Geçirme, Kontrol-Gösterge Ergonomisi ve Arayüz Tasarımı

BEKO ve ARÇELİK A.Ş. İstanbul - Gebze Fırın İşletmesi | 2007

Bu çalışmada Arçelik ve rakip fırın arayüzleri uzman analizi ve ek yöntemlerle ele alınarak genel tasarım prensipleri, tasarım değişiklikleri ve öneriler geliştirilmiştir.Firma hedefleri doğrultusunda belirlenen on adet fırın arayüzü uzman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Ortak olarak gözlenen ve farklılaşan problemler saptanmış, sektörde yerleşen bazı arayüz konvansiyonları araştırılarak hem ikon kullanımı hem de kullanımın yapılandırılmasıyla ilgili yönler incelenmiştir. Çalışmanın sonraki aşamasında tasarımda çeşitliliği koruyarak seçilen 4 ürün kontrol – gösterge yerleşimi ve bilişsel özellikleri açısından derinlemesine incelenerek, arayüzlerin olumlu ve olumsuz özellikleri saptanmış, tasarımların yemek pişirme eyleminin doğasıyla çelişen yönleri belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda uygulanabilirlik kriterleri açısından beş düzeyde tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında proje sonuçlarının tasarım önerileri oluşturmaya yönelik analizlerin ötesinde bir süre geçerliliğini koruyacak bir kaynak özelliği taşıması sağlanmıştır.

Sayısal Çamaşır Makinası Arayüzü İçin Kullanılabilirlik Testi, Karşılaştırmalı İnceleme ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi

ARÇELİK A.Ş. Istanbul - Tuzla Çamaşır Makinası İşletmesi | 2006

Arçelik’le yürütülen bu çalışma, ileride geliştirilecek olan ekranlı çamaşır makinası tasarımlarında kullanılabilirlik konusunda yol gösterebilecek, var olan sorunların analiz ve çözümlerini içeren bir kaynak oluşturmayı hedeflemiştir. Bu nedenle çalışma boyunca belirli bir tasarıma özgü sonuçlardan çok eldeki arayüz örneklerinden genele ilişkin çıkarımlar yapılarak, belirli teknik kısıtlamalar dışında mümkün olduğu kadar yenilikçi fikirlere dayalı öneriler geliştirilmeye odaklanılmıştır. Çalışmada ilk olarak Arçelik ve rakip firmaların ürettiği farklı yapılardaki ekranlı çamaşır makinası arayüzleri, kullanıcıların katılımıyla kullanılabilirlik odaklı karşılaştırılmıştır. Kullanıma ek olarak makinaların görsel özellikleri ve ilk bakışta kullanıcılarda uyandırdıkları izlenim sorgulanmış, tasarım öğelerinin yarattığı etkiler üzerinde durulmuştur. Bu temel çalışmanın yanında, kullanıcıların çamaşır makinelerindeki program ve özellikler hakkındaki fikirleri ve kendilerine doğal gelen kullanım şekilleri mülakatlarla toplanmıştır. Son olarak çamaşır makinalarına ilişkin yerleşik hale gelmiş alışkanlıkların ve tercihlerin saptanabilmesi için yaygın bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonunda tüm veriler derlenerek üç kademe tasarım önerisine dönüştürülmüş, bunlara ek olarak bir de kavramsal tasarım önerisi yapılmıştır. Bu son öneri daha sonra patentle koruma altına alınmıştır.

Konvansiyonel Bulaşık Makinası Arayüzlerinin Uzman Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Tasarım ve Algoritma Önerisi Geliştirilmesi ve Modelleme

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2005

Arçelik’in bir süredir üretmekte olduğu A0 (6030E) bulaşık makinasına ilişkin kullanım sorunlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Firmaya gelen şikayetler ve hataların gerçekleşme biçimlerinin değerlendirildiği bir ön çalışma yapılmıştır. Ardından bu ürün serisindeki arayüzlerin fiziksel tasarımı ve algoritması adım adım incelendiğinde çalışmaya konu olan problem dışında da geliştirilebilecek yönler olduğunu saptanmış ve ŪTEST’in bu konu üzerinde de çalışması yönünde firma onayı alınmıştır. Tasarım değişikliklerini kısıtlayan kalıp ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alınarak, bu aşamada ayrıca ürünle beraber sunulan dökümanların da proje kapsamında değerlendirilebileceğine karar verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda maliyete göre kademelenmiş dört farklı öneriye ek olarak temel kullanım bilgilerini aktaran bir serigrafi uygulaması önerilmiştir. Öneriler Arçelik tarafından hem çalışmada ele alınan üründe hem de diğer benzer ürünlerde kullanılmaya başlandı.

Buzdolabı Arayüzü için Uzman Analizi, Tasarım ve PC Tabanlı Arayüz Modelleme

ARÇELİK A.Ş. / Blomberg Eskişehir Buzdolabı İşletmesi | 2005

Arçelik Buzdolabı İşletmesi tarafından geliştirilmekte olan gardrop tipi, su pınarlı buzdolabının sayısal arayüzünün analizi yapılmış ve iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Mevcut arayüz algoritması, fonksiyon tablosu ve ekran tasarımı olarak gelen buzdolabı arayüzü gerekli analizlerin yapılabilmesi için öncelikle çalışan model haline getirilmiştir. Model üzerinde yapılan incelemelerle hem arayüzün fiziksel yapısı hem de kurulan bilişsel yapı ele alınarak problemler saptanmıştır. Problemlerin kullanılabilirlik kriterleri açısından önem sırası da dikkate alınarak yerleşim düzeni, ikonlar ve gösterge davranışlarını kapsayan tasarım önerileri geliştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin kapsamına göre üç farklı kademede hazırlanan öneriler ekran görüntüleri ve canlandırmalarla sunulmuştur. Yapılan öneriler satışa sunulan buzdolabı arayüzünün geliştirilmesi için kullanılarak hayata geçmiştir.

Ecologist Sayısal Arayüzlü Bulaşık Makinası için Kullanılabilirlik Testi ve Karşılaştırmalı Kullanılabilirlik Analizi

ARÇELİK A.Ş. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi | 2004

Çalışmada, Arçelik tarafından üretilen sayısal arayüzlü bulaşık makinesi modeli, ürün kullanılabilirliği kriterlerine ve kullanıcı beklentilerine göre farklı arayüz yapılarındaki rakip ürün arayüzleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Kullanılabilirlik testlerinin yanı sıra kullanıcıların ürünleri inceleyiş biçimleri, ilk izlenime göre oluşan kalite algısı, farklı niteliklerle eşleştirilen ürün bölümleri ve beğeni gibi olgular açısından da ele alınmıştır. Ayrıca gelecekte üretilecek olan ürünlere yön verebilecek kullanıcı fikir ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik odak grup çalışmaları da yapılarak firma tarafından gelecekteki geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek bir döküman düzenlenmiştir. Çalışmanın sonucunda her projede olduğu gibi saptanan genel ve detay problemleri çözmek üzere somut tasarım önerileri kademeli olarak geliştirilmiştir.