<img src="/en/system/files/Projects/2015_bsh_2.png" width="1191" height="677" data-mce-src="/en/system/files/Projects/2015_bsh_2.png" /><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span><span id="__caret">_</span>Bootstrap Case

Ev ortamında köpek iyi oluşunun sağlanması için teknolojinin aracılık ettiği insan-köpek etkileşimlerinin incelenmesi

BAP TEZ Projesi | 2020-2022

Nesnelerin internetinin (IoT) giderek yaygınlaşmasıyla giyilebilir teknolojiler, evcil hayvanları da kapsayacak şekilde genişlemekte ve hem insanlar, hem de günlük hayatı paylaştığımız evcil hayvanlar için akıllı deneyimler sunmaktadırlar. Son yıllarda hem ürün hem de kullanıcı sayısı gittikçe artan ve son kullanıcıya yönelik en yaygın IoT cihazlarından olan giyilebilir teknolojiler, evcil hayvan ürünleri endüstrisinde de yerini alarak yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ancak, giyilebilir teknolojiler bağlamında insana yönelik kullanıcı odaklı pek çok çalışma yapılmasına rağmen hayvanlar için bu tür teknolojilerin hayvan iyi oluşuna, hayvan sahiplerinin yaşam biçimlerine ve insan-hayvan bağı üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar sınırlı sayıda kalmaktadır. Bu projede, köpeklerin fizyolojik durumlarıyla ilgili veri sağlayan giyilebilir sağlık takip cihazlarının, insan-köpek etkileşimini nasıl etkilediğinin incelendiği ve 30 katılımcının yer aldığı uzun dönemli bir alan araştırması gerçekleştirilecektir. Araştırma sonunda, toplanan sayısal ve nitel verinin analizi ile elde edilen bulgu ve sonuçlara dayalı olarak, insan-köpek etkileşimine aracılık eden teknolojilerin tasarımında yol gösterici kavramsal bir çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.