Bulaşık Makinesi Sepet Tasarımları için bir Yol Haritası Geliştirilmesi

BSH Ev Aletleri | 2015

Bu çalışmada bulaşık makinesi sepet tasarımları için bir yol haritası geliştirmesi amaçlanmıştır. Yol haritası, gelecekteki tasarımlar için kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini temel alan tasarım problemlerini ve bunlara yönelik önerileri içermiştir. Çalışma kapsamında, bulaşık makinesi kullanıcılarının deneyimlerini anlamak ve gözlemlemek için kültür sondaları ile desteklenmiş derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma projesinin sonuçlarını paylaşmak için bir bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Rehber Bilgi Sistemi Tasarımı

ASELSAN A.Ş., Ankara | 2013

Bu projenin amacı, grafiksel kullanıcı arayüzü, geri bildirim ve donanım sistemleri hakkında, akademik, ticari ve askeri standartlar ile kaynakları tarayarak ilkeler oluşturmaktır. Bu ilkeler, tasarımcıların ya da yazılım mühendislerinin kolay erişebileceği biçimde bir bilgi sistemine gömülmüştür.

Algılanan Değerleri İletmeye Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı

TEMSA A.Ş., | 2009

Bu projede, algılanan değerlere yönelik gerçekleştirilen önceki projenin bulgularının tasarımcılara etkili bir şekilde iletimini sağlayabilmek için bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki temel hedef, ürün bileşenleri ve algılanan değerler arasındaki karmaşık ilişkileri, net görseller ve sunum biçimi ile görselleştirmek olmuştur.