UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Akademik çalışmalar

Araştırma Altyapısı ve Bilgi Birikiminin Oluşturulması

Kuruluşundan bu yana ÜTEST, Türkiye'de Ürün Kullanılabilirlii ve Kullanıcı Merkezli Tasarım çalışmalarının gelişmesine katkı sağlayan öncü kuruluşlardan biri olmuştur. Birimin temel amaçları arasında teoriye ve pratiğe yönelik özgün yaklaşımlar - yöntemler üretmek, güncel bilgiyi uygulanabilir hale getirmek, yeni araştırmacılar yetiştirerek eğitime katkıda bulunmak ve ilgili konularda Türk tüketici ve üreticisini bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek sayılabilir.


Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesinde Verilen Dersler

Akademik çalışmalar, ÜTEST’te yürütülen çalışmaların büyük bölümünü oluşturmaktadır. ÜTEST, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans dersleri ve tez çalışmalarına teknik altyapı ve bilgi birikimini paylaşarak destek vermektedir. Eş zamanlı yürütülen araştırma projeleri ile bu alanda güncel bilginin üretilmesi hedeflenmektedir.