UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Kültürel Farklılıklar

Projeler;

 

Sayısal Arayüzlü bir Fırın için Türk, Hollandalı ve İngiliz Kullanıcılar ile Gerçekleştirilen Uluslararası Kullanılabilirlik Testi

TEBA A.Ş. [ Proje ortakları: TUDelft - Witlab, Lougborough University - HUSAT ] | 2003

 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Product Safety and Usability Testing Project” kapsamında Teba Firması tarafından geliştirilmekte olan fırın arayüzü İngiltere’den Loughborough Üniversitesi ve Hollanda’dan TUDelft Üniversitesi ile ortak çalışmayla değerlendirilmiş, ürünün farklı ülkelerde değişiklik gösteren kullanım koşulları içersinde kullanıcı beklentilerini daha iyi karşılamasına yönelik iyileştirici tasarım önerileri geliştirilmiştir.

 

teba