UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Projeler

ÜTEST'te yürütülen çalışmalar, gücünü akademik bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımdan almaktadır. Akademik çalışmalar, ÜTEST’te yapılan çalşmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.


 

 


 

Bununla beraber, ÜTEST, akademik bilgi birikiminin ürün geliştirme sürecine katkısı anlamında önemli bir rol üstlenmiştir. Kuruluşundan bu yana çok sayıda endüstri ile işbirliği projesinde bilimsel yaklaşımla geliştirilmiş özgün ve güncel yöntemler geliştirerek, kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti açısından başarılı olmuş ürünlerin geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar elektrikli ev eşyası, otomotiv ve savunma sanayiilerinden Türkiye’nin önde gelen üreticileriyle ürün geliştirmenin farklı aşamalarında işbirliği yaparak, AR-GE çalışmalarının yanında geniş kapsamlı akademik projeleri de başarıyla tamamlamıştır.

 

Bu çalışmaların temel amaçları arasında, teoriye ve pratiğe yönelik özgün yaklaşımlar - yöntemler üretmek, güncel bilgiyi üreticinin isteklerine uygun, ucuz ve uygulanabilir çözümlerle birleştirmek,  yeni araştırmacılar yetiştirerek eğitime katkıda bulunmak, Türk üretici ve  tüketicisini bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek sayılabilir.