UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Ekibimiz
Çiğdem Erbuğ

 

Doç. Dr. Çiğdem ERBUĞ | Birim Kurucusu
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Y. Doç. Dr. Gülşen TÖRE YARGIN| Araştırma Ekibi Lideri

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü


tore@metu.edu.tr
(+90) 312 210 4220

 

 

Araş. Gör. Aslı Günay (MSc)  |  Araştırmacı- Doktora Öğrencisi


gunay.asli@metu.edu.tr

 (+90) 312 210 4220


 


Uzm. Alper KARADOĞANER (MSc) | Yarı Zamanlı Araştırmacı- Doktora Öğrencisi

 

akaradog@metu.edu.tr

 

Hande Işık


 

 

Hande IŞIK (MSc) | Araştırmacı - Doktora Öğrencisi

 

isikhande@gmail.com

(+90) 312 210 4220 


Sedef SÜNER (MSc) | 
Researcher - PhD Candidate

 
suner@metu.edu.tr
(+90) 312 210 4219ÖNCEKİ ARAŞTIRMACILAR


 
Dr. Ali BERKMAN
Period: 2002-2008


 Dr. Armağan Kuru
Period: 2008-2014

k.armagan@gmail.com 


 

 

Dr. Aydın Öztoprak
Period: 2002-2010

aydinoztoprak@gmail.com


 
Dr. Aykut Coşkun
Period: 2011-2015

 

aykutcoskuntasarim@gmail.com

 

 Ayşe Çelebi

Period: 2010-2013

aysecelebi87@gmail.com 


Ayşegül ÖZBAYİS

Period: 2010-2011

aysegul.ozbayis@gmail.com 

 

 

 


Dr. Bahar Şener-Pedgley


 

 


 

Berke ATASOY

Period: 2002-2004

berkeatasoy@gmail.com

 

 

 Evren Akar

 


 

 

 

 

 

 

 

Pelin ATASOY

Period: 2002-2009

atasoypelin@gmail.com

 


Mehmet TURHAN

 

 


Naz ATACAN PAMİR

Period: 2008-2009

nazatacan@gmail.com

 

 


Nazlı CİLA

 

 

Nazlı ÖZER (BALTACIOĞLU)

Period: 2007-2009

nbaltacioglu@gmail.com

 

 

 

 Senem TURHAN

Period: 2009

stural@metu.edu.tr

 

 


Zeynep KARAPARS


 

 ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ

 


 

Anadolu Araştırma Ekibi

Period: 2008-2009

www.anadoluarastirma.com / info@anadoluarastirma.com 


LİSANS ÖĞRENCİLER

 


 

Meriç Dağlı

Period: 2009-2010

dmeric2005@gmail.com 

 


Salih Berk İLHAN

Period: 2010-2010

salihberkilhan@gmail.com

 

 


Özümcan DEMİR

 


Yekta BAKIRLIOĞLU