UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Kuruluş Projeleri

Otomotiv Ergonomisi ve Kullanılabilirliği Laboratuvarı Kurulumu

Devlet Planlama Teşkilatı Destekli | 2007 - 2008

Proje, otomotiv endüstrisi için tasarım ve kullanıcı araştırmaları yürütmeye uygun teknik ve metodolojik altyapının kurulması amacıyla yürütülmüştür. Ana amaç, güncel metod ve bilgi birikiminin oluşturulması ve Türk Otomotiv Endüstrisi'ni ürün geliştirme sürecinde desteklemektir. Bir diğer amaç ise, bu alanda akademik çalışmalar yürütmek ve otomotiv endüstrinin ihtiyaç duyduğu araştırmacıları yetiştirmektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi CAD-CAM Robotik Merkezi'ne bağlı bir alt birim olarak kurulan UTEST Otomotiv Laboratuvarı, Otomotiv Endüstrisi'ni geniş kapsamlı araştırma projeleri ile destekleyebilecek güncel ve yeterli donanıma sahiptir. Kurulumundan bu yana çok sayıda araştırma projesinde endüstri ile işbirliği yapmıştır.

 


Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Ölçüm Laboratuvarı Kurulumu

Devlet Planlama Teşkilatı destekli | 2002 - 2003

Projede “Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Ölçüm testlerinin” nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biltir Merkezi bünyesinde yapılmasına yönelik teknik ve bilimsel altyapının oluşturularak ŪTEST kurulmuştur.  Projenin amaçları aşağıda sıralanmıştır.

  •  “Ürün sorumluluğu” ve “ürüne yönelik kazalara” ilişkin bilgi bankası oluşturmak;
  • Ürün güvenliği ve kullanılabilirliği konusunda laboratuvar ortamında yapılacak araştırmalar için teknik ve yöntemsel alt yapıyı oluşturmak;
  • Endüstri kuruluşlarına test olanakları sağlamak;
  • Akademik araştırmalar yürütmek.

Proje kapsamında oluşturulan ŪTEST Ürün Kullanımı ve Test Birimi ürün-kullanıcı etkileşiminin var olduğu her ürün ve sistemde kullanılabilirlik testlerini yürütebilecek yetkinlikte donanıma sahiptir.  Gözlemler sırasında gelişmiş ses ve görüntü teknolojileri kullanılmaktadır.   Uzaktan yönlendirilebilen kameralar, sabit kameralar, kısa odaklı arayüz kamerası; tarama çevirici, VGA dağıtıcı; alan ve yaka mikrofonlarından oluşan saptama donanımı veri kaybını en aza indirerek kullanım sürecinin eksiksiz olarak gözlemlenebilmesine ve kaydedilmesine olanak sağlamaktadır.  Elde edilen görüntü ve ses sinyalleri gözlemcilerin en verimli şekilde çalışmasına olanak sağlayacak şekilde işlenip düzenlenmektedir.  İşlenen veriler analiz ve arşivleme amacıyla 3 kanal dijital video kayıt sisteminde ve sayısal ortamda saklanabilmekte