UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Hakkımızda

ODTÜ/BİLTİR-ÜTEST Ürün Kullanımı Test Birimi, ürün tasarım çalışmalarına destek vermek üzere kullanıcı odaklı tasarım araştırmaları yapan, üniversite bünyesinde kurulmuş kar amacı taşımayan bir araştırma laboratuvarıdır.

 

 

KULLANICI ARAŞTIRMALARINDA 10 YILDAN FAZLA DENEYİM

(Görseli büyütmek için tıklayınız)


Utest-Timeline

 

 

Kullanıcı Odaklı Tasarım, geliştirilen ürünün kullanıcının özelliklerine uygun ve kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda biçimlendirilmesini hedef alan tasarım anlayışıdır. Günümüz koşullarında fark yaratan ürünler geliştirmeyi hedefleyen firmalar bu anlayışı genel prensip olarak kabul etmektedir.

 

ÜTEST bu anlayışı benimseyerek son ürünün kullanıcının beğeni ve gereksinimlerine uygun oluşabilmesi için üreticiler ile tasarım ve üretim süreci boyunca işbirliği içinde çalışır, gerekli testleri, araştırmaları ve danışmanlık hizmetlerini sunar. Uzman analizleri, kullanıcı çalışmaları, saha gözlemleri, model/prototipler üzerinden yapılan kullanım testleri ve değerlendirmelerle üreticiye geri bildirim sağlar. Ürün kullanımında karşılaşılabilecek problemler erken aşamalarda  tespit edilip gerçekçi çözümler geliştirilerek ürünün büyük ölçüde kullanılabilirlik sorunlarından arındırılmış ve iyileştirilmiş olarak üretime girebilmesi hedeflenir.

 

ÜTEST bu amaçla, uzun soluklu işbirliği projeleri kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu işbirliği uzun vadede firmaların kullanıcının gerçek gereksinimlerine daha duyarlı, tasarım sürecinde kullanıcıyı esas çıkış noktası olarak kabul eden bir tasarım anlayışı geliştirmelerini de sağlayacaktır.

 

Seçilen araştırma yöntemi, ürün gamına, kullanım koşullarının ürün kullanımına olan etkisine, sektör özelliklerine ve üreticinin hedeflerine göre değişkenlik gösterir. ÜTEST, tasarım problemini proje özelinde ele alarak özgün çözümler geliştirmeyi hedefler. Çok sayıda yöntem uygulanarak probleme farklı açılardan yaklaşılır ve sonuç olarak firmanın uzun vadede kullanabileceği bilgi üretilir.