UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Kullanıcı Beklentileri ve Trend Analizi

Projects include;

 

Bulaşık Makinesi Kullanımında Algılanan Değerler ve Karşılaştırmalı Ürün İncelemesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2011

 

Bu çalışmada bulaşık makinesinde fark yaratan özelliklerin ortaya konulması ve firma tarafından geliştirilen iki makinenin algılanan değerler bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veriler, 6 farklı makinenin, laboratuvar ortamında, 32 katılımcı tarafından değerlendirilmesi yoluyla edinilmiştir. Çalışma sonucunda bulaşık makinesinde iç ve dış tasarımı iyileştirmede ve yeni tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken, rekabette fark yaratabilecek tasarım prensipleri önerilmiştir.

 


 

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi Değişikliklerinin İncelenmesi

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2010

Bu çalışmada, yeni yükleme sistemi prototipi, daha önceki sistemler ile birlikte laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Çalışma 30 kişi ile gerçekleştirilmiş, daha önceki çalışmalarda elde edilen ölçütler çerçevesinde başarı ölçeği değerlendirmesi uygulanmıştır.
Odaklanılan kavramlar açısından prototipin göreceli başarısı ölçülmüştür.

 

 

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi Saha Testleri

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2008

Bu çalışmada, yeni geliştirilen bulaşık makinesi yükleme sisteminin kullanıcı beklentileri ve kullanım alışkanlıklarına uygunluğu değerlendirilmiştir.
Çalışma, 4 hafta süreyle, farklı illerdeki toplam 51 kullanıcı ile gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların kendi bulaşık makinelerine yeni yükleme sistemleri yerleştirilmiş ve deneyimleri gözlenmiştir. Tasarıma yön vermesi amacı ile, kullanıcıların süre boyunca yaşadıkları tüm deneyimleri farklı tekniklerle derinlemesine sorgulanmıştır.


 

Bulaşık Makinesi Yükleme Sistemi için Kullanıcı Gereksinim ve Tercihlerinin Saptanması, Karşılaştırmalı İnceleme

ARÇELİK A.Ş., Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi | 2007

Yeni üretilecek olan bir bulaşık makinası yükleme sisteminin kullanıcı odaklı yöntemlerden yararlanılarak kullanıcıların gereksinim ve tercihlerine cevap verecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

İlk aşamada kullanıcıların bulaşık yükleme alışkanlıkları, katılımcıların yükleme sistemi kullanım fotoğrafları üzerine mülakat yapılarak irdelenmiştir. Daha sonra katılımcıların farklı yükleme sistemlerini karşılaştırmaları ile firma ve rakip ürünlerde kullanılan sistemlerin farklı özellikleri kullanıcı gözünden derinlemesine değerlendirilmiştir. Daha sonra bir anket çalışmasıyla laboratuvar çalışmasının sonuçları ve çalışma başlangıcında ortaya koyulan araştırma soruları detaylı olarak ele alınmıştır.Elde edilen bulgularla yükleme sistemlerinde kritik olabilecek ilişkiler ve değerlere ilişkin bir model kurulmuştur. Bu bilgiler ışığında maliyet ve esneklik gibi kavramlara bağlı olarak kademelendirilmiş temel öneriler ve prensipler geliştirilmiştir.

Çalışmanın tüm bulgu ve sonuçlarının Arçelik’e aktarılmasının ardından firma tasarımı geliştirerek prototip üretmiştir. Geliştirilen bu prototip iki rakip ürünle beraber son bir kullanıcı testine alınmışve yeni üründe amaçlananlara ulaşıldığı niceliksel olarak ortaya koyulmuştur.