UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Özendirici Tasarım

Projeler;

 

 

Enerji Tüketimi Farkındalığı: Çamaşır Makinesi Kullanımında Zihinsel Modeller

ARÇELİK A.Ş. İstanbul - Tuzla Çamaşır Makinesi İşletmesi | 2010

 

Çalışma, enerji verimliliği ile kullanıcının enerji tüketimi farkındalığını birleştiren bir kılavuz doküman hazırlanmasını ve çamaşır makinesi arayüzü tasrımında uygulanmasını hedeflemiştir. Kısa vadeli ve spesifik problemlere yönelik çözümlerdense bir yol haritası geliştirmek hedeflendiğinden, kullanıcıların çamaşır makinesi kullanma alışkanlıkları incelenmiş ve kullanıcıların zihinsel modelleri oluşturulmuştur.

Özendirici Tasarım literatürüne dayalı bilgi doğrultusunda kullanıcıların çamaşır makinesi kullanımı ve enerji farkındalıkları mülakat yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda hazırlanan bir internet anketiyle çok sayıda kullanıcının katılımına dayalı irdeleme yapılmışıtr. Çalışma bulguları derlenmiş ve zihinsel model gösterimleri hazırlanmıştır.