UTEST Kullanıcı araştırmalarında 10 yıldan fazla deneyimBİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi


Akademik Projeler

Halk Otobüsleri için Kullanıcı Gereksinimleri Analizi ve Kokpit Tasarımı

SANTEZ Projesi, TUBİTAK destekli | 2006 - 2009

Proje temel olarak otomotiv tasarımı çalışmalarına katkı sağlayacak bilgi birikimi ve tecrübenin oluşturulması için Türk Otomotiv Endüstrisi ile üniversite arasında bir işbirliği kurma amacıyla yürütülmüştür.

Projenin ilk aşamasında, literatür taramasıyla beraber referans kaynak ve standartların toplanarak otomotiv tasarımı için bir kılavuz doküman oluşturulmuştur. Daha sonra TEMSA otobüs modeli rakip firma ürünleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın ardından sürücü ve yolcu gereksinimlerinin gözlemlendiği ve otobüs kullanımına etki eden koşaulların saptandığı gerçek koşullarda kullanım araştırması yürütülmüştür. Daha sonraki aşamada, laboratuvar ortamında yapılan kullanıcı testleriyle kullanıcı gereksinimleri ve kullanımla ilişkili tasarım problemleri derlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları literatür taramasına dayalı çıkarımlarla sentezlenmiş ve üretilecek sürücü kabini için tasarım kriterleri belirlenmiştir.

Tasarım modelinin üretilmesinin ardından model, tanımlanan tasarım kriterlerine dayalı olarak uzman analizi ve ergonomi yazılımı ile değerlendirilmiştir. Bu analizlere dayalı öneriler, üretici firma tarafından prototip üretiminde uygulanmıştır. Son aşamada, sürüci mahalli ve kokpit tasarımı, prototip üzerinde göz izleme çalışması ve kullanıcı mülakatlarıyla değerlendirilmiş ve üreticiye tasarım önerileri sunulmuştur. Süreç boyunca iki doktora ve bir yüksek lisans çalışması yürütülerek taz çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

 

 

Ürün Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin Geliştirilmesi

Avrupa Birliği Bilgi Köprüleri 6. Çerçeve “Ürün Güvenliği ve Kullanılabilirliği Projesi” | 2002 - 2004

Türk Üreticisi ve tüketicisinin elektrikli ev aletleri kullanımı sırasında meydana gelen kazalar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez bir bilgi bankası oluşturma çalışması yapılmıştır. Türkiye’de kazalara ilişkin bir bilgi bankası bulunmadığı için, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Kanada ve Avustralya’daki kaza bilgileri derlenerek tasnif edilmiş ve analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ÜTEST Elektrikli Ev Aletleri Kaynaklı Kazalar Veri Bankası oluşturularak biraraya getirilmiş, rapor ve interaktif CD olarak Türk Sanayii'si ve tüketicilerin bilgisine sunulmuştur.

Aynı projenin devamı olarak ÜTEST, Türkiye’de tüketicinin korunması alanında yapılan çalışmaları takip etmek, laboratuvar imkanlarını tüketici derneklerine tanıtmak ve tüketicilerin haklarını bilmeleri, ev kazaları hakkında bilgilenmeleri için ilk adımları atmak amacıyla ÜTEST-Tüketici Dernekleri Ortak Çalıştayı düzenlemiştir.